Naturreservat

Besök något av våra naturreservat


Bara i Uppvidinge finns det hela 20 naturreservat med olika karaktär.

Vi tipsar om de som finns närmast oss men mer information finns på Uppvidinge kommun's hemsida:  Naturreservat i Uppvidinge

Samt på Länsstyrelsen Kronoberg:  Naturreservat besöksmål Länsstyrelsen

Vi tipsar gärna om de olika platserna och information finns hos oss.


Lunchpaket/Picknickkorg

För våra boende ordnar vi gärna med lunchpaket eller picknickkorg att ta med på turen.Våraskruv Naturreservat


Imponerande gamla ekar, en fantastisk ängsflora med bl.a orkideer som Adam & Eva, Slåttergubbe mm.

Vandringsleder är utmärkta genom hagen och runt Våraskruvsjön.

Fiskekort och båtuthyrning finns hos oss på Vidinge Gård..

Se mer under Fiske

Våraskruv naturreservat
Ravinen naturreservat

Ravinen


Naturreservatet Ravinen är området i och omkring en 200 m lång, 25 m bred och som mest 12 m djup förkastningsspricka.

Nedanför de brant stupande bergväggarna finns rasbranter av block och sten som delvis täcker hela branten. Bergarten i Ravinen är så kallad smålandsporfyr.

Kärngöl naturreservat

Kärngöl


Kärngölsområdet består av kullar med gammal, urskogsliknande barrskog, våtmarker, tallsumpskogar och gölar